Klub vodních motoristů Mělník


Informace o nás

Klub vodních motoristů Mělník je občanským sdružením ve smyslu ustanovení §2, odst. 1 zák.č. 83/90Sb. Jeho číle jsou následující: 

a)       umožnit svým členům provozovat vodní sporty a rekreaci

b)      uskutečňovat soutěže ve vodních sportech

c)      realizovat další činnosti související s vodním motorismem, využitím vodních ploch pro rekreaci a oddych, případně další aktivity, jejímž cílem je vytvářet finanční prostředky pro naplnění cílů  sdružení.

Díky pronajatému pozemku máme k dispozici pro členy klubu kotviště v prostorách mlazickoho bazénu umožňující stání rekreačních plavidel.


Členské poplatky od 1.1.2010

Členská schůze na svém zasedání dne 10.12.2009 stanovila nový model stanovení a výši členských poplatků s platností od 1.1.2010 a to v následujícím znění:

Poplatek bude hrazen zálohově na záčatku období s vyúčtováním na jeho konci. Jeho výše se vypočte dle následujícího modelu:  

1. Základní poplatek 500,- Kč (povinný pro všechny mimo čestných členů)

2. Poplatek za 1m umístěného mola u pozemku klubu podélně 200,-, příčně 300,- Kč

3. Poplatek za 1m lodě včetně vleku - 200,- Kč

4. Poplatek za 1m lodě uvázané u kolíku ke břehu 50,-Kč

Poplatek se stanoví na začátku období dle předpokladu rozsahu využívání pozemku klubu nejpozději do 30.4. daného roku, vyúčtování poplatku bude provedeno k 31.10.


Stanovy klubu

V přiloženém souboru se můžete seznámit se stanovami klubu.

Stanovy klubu 2009.pdf (37,9 kB)